Ove Janssons Gräv AB

Markarbeten i Falun med omnejd sedan 1974


Ove Janssons Gräv AB är ett företag med stor bredd inom markentreprenad. Vi utför allt från mindre grävarbeten till kompletta entreprenader och bland våra kunder finns såväl kommuner och företag som privatpersoner.

 

Några exempel på tjänster vi erbjuder:
Bild föreställande: pil Bygge av skogsvägar
Bild föreställande: pil Anläggning av husgrunder
Bild föreställande: pil Yttre VA-arbete
Bild föreställande: pil Snöröjning

Bild föreställande: pil Dräneringsarbeten


Vi har också försäljning och utkörning av alla sorters grusmaterial och matjord, samt försäljning av VA-material.


Välkomna att kontakta oss för att diskutera det Ni vill ha hjälp med!

Bild föreställande: frontgravare

 


 

Bild föreställande: www.maskin.org Bild föreställande: www.maserfrakt.se