Företaget

Ove Janssons Gräv AB grundades 1974. Företaget ägs och drivs av grundaren Ove Jansson och har idag fem anställda.

I företaget finns lång branscherfarenhet och gedigen yrkeskunskap. Det innebär att vi kan vara flexibla och ordna helhetslösningar åt våra kunder. Våra anställda har genomgått alla kurser som krävs för arbete på väg och järnväg.

Exempel på kunder vi arbetar åt:
Bild föreställande: pil Falun kommun
Bild föreställande: pil Skanska
Bild föreställande: pil Vägföreningar
Bild föreställande: pil Privatpersoner

Ove Janssons Gräv AB är anslutet till Maserfrakt och medlem i ME (Maskinentreprenörerna).